Na 20. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 11 předložila Mgr. Zuzana Ujhelyiová, radní pro školství Praha 11, návrh na změny zřizovacích listin mateřských a základních škol zřizovaných MČ Praha 11.
Změny ve zřizovacích listinách MŠ se týkaly možnosti nakládat s movitým majetkem mimo rámec činnosti. Mateřské školy navrhovaly zvýšení limitu finančních prostředků majetku, se kterými mohou hospodařit a jinak nakládat pouze se souhlasem zřizovatele, ze 7000 Kč na 15 000 Kč.
Vedení základních škol navrhlo několik změn ve zřizovacích listinách:
  • Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti:
ZŠ Ke Kateřinkám žádala doplnit do vymezení hlavního účelu školy školní klub. Po konzultaci bude školní klub doplněn do zřizovacích listin všech ZŠ (kromě ZŠ Mendelova, která jej již ve zřizovací listině má).
  • Vymezení majetkových práv:
Všechny ZŠ požadovaly zvýšení limitu finančních prostředků majetku, se kterým mohou hospodařit a jinak nakládat pouze se souhlasem zřizovatele, z 15 000 Kč na 40 000 Kč.
  • Doplňkové činnosti organizace:
ZŠ a MŠ Chodov a ZŠ Ke Kateřinkám požadovaly povolení stravování cizích strávníků. Bude doplněno jako „hostinská činnost“.
ZŠ Donovalská a ZŠ a MŠ Chodov žádaly o doplnění činnosti konání sportovních a jiných akcí ve škole. Bude doplněno jako „realizace sportovních a jiných akcí“.
Všechny změny ve zřizovacích listinách jsou zanesené v dodatcích.