Zápisy k povinné školní docházce

Zápisy k povinné školní docházce se uskutečňují v termínu dle školského zákona od 1. dubna do 30. dubna.

Informace jednotlivých ZŠ k zápisům: 

Základní škola Campanus, Praha 4, Jírovcovo nám. 1782  http://www.campanus.cz/predskolaci/zapis/
Základní škola, Praha 4, Donovalská 1684  http://www.donovalskazs.cz/predskolaci/
Základní škola a mateřská škola Chodov, Praha 4, Květnového vítězství 57  http://skola.zskv.cz/
Základní škola, Praha 4, Ke Kateřinkám 1400 http://www.zskaterinky.cz/index.php/zapis-do-1-tridy/
Základní škola, Praha 4, Květnového vítězství 1554 https://www.kvetnak.cz/cz/zapisy-do-1-trid
Základní škola, Praha 4, Mendelova 550  https://www.zsmendelova.cz/web/novinky/zapis-zaku-do-prvnich-trid-probiha-od-1-do-30-dubna-2021.6
Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594  https://www.zsmikulova.cz/predskolaci/
Základní škola, Praha 4, Pošepného nám. 2022  https://www.zsposepneho.cz/zaci/zapis-do-1-trid
Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Praha 4, K Milíčovu 674  http://zsmilicov.cz/pro-prvnaky/informace-k-zapisu/

 

Kritéria pro stanovení pořadí přijetí dětí 

Hlavním kritériem pro přijímání dětí je místo trvalého pobytu v příslušném školském obvodu základní školy stanoveném obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy: https://www.praha11.cz/cs/mestska-cast/skolstvi/zakladni-skoly/spadove-oblasti-zakladnich-skol.html 

Dále většina základních škol upřednostňuje dítě s místem trvalého pobytu na území Městské části Praha 11, jehož sourozenec se v základní škole již vzdělává   (v době zápisu v 1. – 8. ročníku).

Kritéria jednotlivých základních škol jsou zveřejněna na jejich webových stránkách. 

V případě splnění zadaných podmínek více uchazeči v jednotlivých kritériích (než kolik umožňuje kapacita ZŠ přijmout) budou uchazeči losováni pod přidělenými registračními čísly.

Sledujte, prosím, informace na webových stránkách Vámi zvolených základních škol.