MČ Praha 11 je zřizovatelem 15 mateřských škol a 1 mateřské školy, která je součástí základní školy. Dále zde působí několik dalších mateřských škol soukromých zřizovatelů.

MŠ Drabíkové

„Pomocí smíšených tříd učíme děti respektovat jeden druhého, vzájemně si pomáhat. Dbáme na preferování rozvoje dětí pomocí her, uměleckých činností, prožitkového a situačního učení bez autoritativního omezování.“ 

Zřizovatel: MČ Praha 11
Adresa: Anny Drabíkové 536/2, Praha 4, 14900
Telefon: 272 916 641
Datová schránka: tzmwb32
Ředitelka: Jitka Schulzová
Internetová adresa: http://www.msdrabikove.cz
E-mail: ms_drabikove@volny.cz
WEB

MŠ Blatenská

„Škola akcentuje tvořivou hru dětí, environmentální výchovu, zdravý pohyb.“ 

Zřizovatel: MČ Praha 11
Adresa: Blatenská 2145/2, Praha 4, 148 00
Telefon: 272 933 137
Datová schránka: 49n2544
Ředitelka:Alena Pobudová
Internetová adresa: www.ms-blatenska.cz
WEB
MŠ Blatenská

Detašované pracoviště: Babákova 2149, Praha 4, 148 00
Telefon: 226 804 844

MŠ Babákova - Blatenská

MŠ Hrabákova

„Posláním naší školy je všeobecný a přirozený rozvoj osobnosti dítěte se zaměřením na estetickou oblast vzdělávání.“

Zřizovatel: MČ Praha 11

Adresa: Hrabákova 2000, Praha 4, 148 00
Telefon: 272 934 237, 725 974 333
Datová schránka: x2pwpr3
Ředitelka: Alena Sazmová
Internetová adresa: www.mshrabakova.cz
WEB
Mš Hrabákova

MŠ Hroncova

„Zaměřujeme se na rozvoj v environmentální oblasti, rozvoji pohybových dovedností a zdravého životního stylu.“ 

Zřizovatel: MČ Praha 11
Adresa: Hroncova 1882/1, Praha 4, 148 00
Telefon: 271 911 869, 271 911 870 
Datová schránka: fubwpxw
Ředitelka: Jiřina Havlíková
Internetová adresa: www.mshroncova.cz
WEB
MŠ Hroncova

ZŠ a MŠ Chodov

„Dbáme na preferování rozvoje dětí pomocí her, uměleckých činností, prožitkového a situačního učení. Třídy máme věkově homogenní.“ 

Zřizovatel: MČ Praha 11
Adresa: Květnového vítězství 57, Praha 4, 149 00
Telefon: 222 365 075, 272 926 549 
Datová schránka: g3yxfw2
Ředitel: RNDr. Jan Hovorka
Internetová adresa: www.zskv.cz 
E-mail: chodov@zskv.cz 
WEB
chodov

Detašované pracoviště:   Květnového vítězství 1738, Praha 4, 149 00
Telefon: 272 923 510

MŠ Janouchova

„Zdraví a spokojenost každého dítěte je pro nás prioritou.“ 

Zřizovatel: MČ Praha 11
Adresa: Janouchova 671/2, Praha 4, 149 00
Telefon: 272 912 122 
Datová schránka: v74wi5s
Ředitelka: Kateřina Kočerová
Internetová adresa:  www.msjanouchova.cz 
WEB
MŠ Janouchova
Detašované pracoviště: Modletická 1401/8, Praha 4
Telefon: 222 360 850
Detašované pracoviště: K Milíčovu 674, Praha 4
Telefon: 222 360 982

Nakoukněte do školky:

MŠ Jažlovická

„Rozvíjíme tvořivé myšlení, podporuje vlastní tvořivost, a to zejména v estetické oblasti, protože tento směr zaměření je pro naši mateřskou školu určující. Zároveň vedeme děti ke zdravému pohybu.“ 

Zřizovatel: MČ Praha 11
Adresa: Jažlovická 2119/1 Praha 4,149 00
Telefon: 272 916 869 
Datová schránka: q7hwg9c      
Ředitelka: Eva Vlasáková
Internetová adresa: www.msjazlovicka.cz
WEB
Jažlovická

MŠ Konstantinova

„S oblibou využíváme metody prožitkového a sociálně situačního učení. Vycházíme z předpokladu, že každé dítě má právo být jiné. Třídy jsou homogenní.“ 

Zřizovatel: MČ Praha 11
Adresa: Konstantinova 1480/3, Praha 4, 149 00
Telefon: 272 914 670
Datová schránka: cwvwjj8
Ředitelka: Romana Schmidtová
Internetová adresa:  www.mskonstantinova.cz
WEB
konstantinova

MŠ Křejpského

„Chceme, aby v naší škole panovala dobrá nálada, atmosféra bezpečí a porozumění, aby děti měly možnost aktivně, přirozeně a s tvůrčím přístupem poznávat svět kolem nás.“ 

 

Zřizovatel: MČ Praha 11
Adresa: Křejpského 1503, Praha 4, 149 00
Telefon: 246 037 824
Datová schránka: bqfw9ay
Ředitelka: Věra Bokrová
Internetová adresa: www.materskaskola-krejpskeho.cz
WEB
MŠ Křejpského

MŠ Madolinka

„Zaměření především na všestranný rozvoj dítěte s cílením na estetickou výchovu a zdravý životní styl.“ 

Zřizovatel: MČ Praha 11
Adresa: Modletická 1402/6, Praha 4,149 00
Telefon: 272 910 313
Datová schránka: jmjupzz
Ředitelka: Bc. Lucie Havlíková
Internetová adresa: www.madolinka.cz
WEB
Madolinka

MŠ Markušova

MŠ Markušova má třídy dle věku dětí, pracuje v mezinárodním programu Ekoškola, zaměření environmentální.“ 

Zřizovatel: MČ Praha 11
Adresa: Markušova 1556/16, Praha 4, 149 00
Telefon: 602 287 130
Datová schránka: rg2vuzf

Ředitelka: Mgr. Karla Benediktová
Internetová adresa: www.msmarkusova.cz

WEB

Detašované pracoviště: Dubnova  806, Praha 4, 149 00
Telefon: 272 914 935

Dubnová

MŠ Mírového hnutí

„Radostné dětství – školní vzdělávací program, který podporuje a vyzdvihuje přirozenost dítěte, preferuje jeho potřeby a tvořivost.“ 

Zřizovatel: MČ Praha 11
Adresa: Mírového hnutí 1680, Praha 4, 149 00
Telefon: 272 918 603
Datová schránka: Zgbun4y

Ředitelka: Mgr. Hana Lisecova Zimová
Internetová adresa: www.msmh.cz
WEB
MŠ Mírového hnutí

Detašované pracoviště: v ZŠ Donovalská 1684, Praha 4, 149 00
Telefon: 607 917 356

Donovalská

Detašované pracoviště: Donovalská 1862, Praha 4, 149 00
Telefon: 272 659 183

MŠ Stachova

Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské škole”… Robert Fulghum.

Zřizovatel: MČ Praha 11
Adresa: Stachova 518/14, Praha 4, 149 00
Telefon: 272 916 816
Datová schránka: u7gur4e

Ředitelka: Bc. Božena Havlíková
Internetová adresa: www.msstachova.cz
WEB

„Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské škole”… Robert Fulghum.

Detašované pracoviště: Schulhoffova 844, Praha 4, 149 00
Telefon: 602 678 211

MŠ Schulhoffova

MŠ Sulanského

„Klademe důraz na individuální práci s dětmi a na jejich rozvoj. Podporujeme pohybové dovednosti dětí.“

Zřizovatel: MČ Praha 11
Adresa: Sulanského 693,  Praha 4, 149 00
Telefon: 272 916 486
Datová schránka: v8pxfdp

Ředitelka: Mgr. Renata Klíčová
Internetová adresa: www.mssulanskeho.cz
WEB

MŠ V Benátkách

„Záměrem školy je výchova všestranně harmonicky rozvinutého dítěte, podpora jeho samostatnosti, přirozeného vývoje a zdravého životního stylu s ohledem na respektování vývojových a věkových zvláštností dětí předškolního věku. Uplatňujeme metody prožitkového a kooperačního učení.“

Zřizovatel: MČ Praha 11
Adresa: V Benátkách 1751/4,  Praha 4, 149 00
Telefon: 267 914 819
Datová schránka: cwavpb9
Ředitelka: Irena Pechočová
Internetová adresa: www.ms-benatky.cz
WEB
MŠ V Benátkách 1751

Detašované pracoviště:  V Benátkách 1750, Praha 4, 149 00
Telefon: 222 363 081

MŠ V Benátkách

MŠ Vejvanovského

„Filozofií naší školy je rozvíjet u dětí zdravé sebevědomí a samostatnost přirozenou výchovou, s důrazem na rozvoj vztahu ke všemu, co souvisí s výtvarným, hudebním a literárním projevem pomocí prožitkového učení, a vštěpovat jim tak základy celoživotního vzdělávání podle jejich individuálních možností a potřeb. Třídy máme homogenní.“

Zřizovatel: MČ Praha 11
Adresa: Vejvanovského 1610/1, Praha 4, 149 00
Telefon: 272 916 080
Datová schránka: 4bcw9fs
Ředitelka: Dita Balcarová 
Internetová adresa: www.msvejvanovskeho.cz
WEB

International Montessori School of Prague

Název školy: International Montessori School of Prague
Adresa: Hrudičkova 2107, Praha 4, 14900
Webové stránky: http://www.montessori.cz
Email: info@montessori.cz
Telefon: 272 937 758
Ředitel/ka: Ing. Kateřina Bečková
Typ školy: soukromá
WEB

English Wonderland Preschool

Název školy: English Wonderland Preschool
Adresa: Kosmická 537, Praha 4, 14900
Email: info@english-wonderland.cz
Telefon: 774 988 101
Ředitel/ka: Pavla Hajian
Typ školy: soukromá
WEB

EDUCAnet Outdoor Team – školka

Název školy: EDUCAnet Outdoor Team – školka
Adresa: Praha 4, 14900
Webové stránky: http://skolka.educanet.cz
Email: adela.kassova@educanet.cz
Telefon: 776 514 427, 774 573 315
Ředitel/ka: Adéla Kaššová
Email: adela.kassova@educanet.cz
Typ školy: soukromá
WEB

 

CHILDTIME LEARNING CENTER

Název školy: CHILDTIME LEARNING CENTER
Adresa: Chomutovická 1443/4, Praha 4, 14900
Webové stránky: http://www.childtime.cz
Email: info@childtime.cz
Telefon: 603 470 541
Ředitel/ka: Bc. Aileen Vejmolová
Typ školy: soukromá
WEB