V MČ Praha 11 působí 9 ZŠ, které zřizuje MČ Praha 11 (jedna ZŠ je i s MŠ). Dále nabídku rozšiřují ZŠ jiných zřizovatelů (hl. m. Prahy a soukromých zřizovatelů).

 

ZŠ Campanus

Škola není cíl, škola je cesta.

Zřizovatel: MČ Praha 11
Adresa: Jírovcovo nám. 1782, Praha 4, PSČ: 148 00
Telefon: 222 366 517, 518
Datová schránka: 9jtwiap
Ředitelka: Mgr. Lenka Derková, MBA
V působnosti útvaru: Odbor školství a kultury ÚMČ Praha 11
Internetová adresa: www.campanus.cz
WEB
Základní škola Campanus

Zaměřujeme se na:

* výuku anglického jazyka již od 1. ročníku, výuka angličtiny ve spolupráci s rodilým mluvčím, tato metoda je pro děti velmi motivující, ztrácí ostych mluvit cizím jazykem před ostatními, přirozeně se jim zvětšuje slovní zásoba, odposlouchávají správnou výslovnost
* výuku druhého cizího jazyka a informatiky
* moderní vyučovací metody (projektové a skupinové vyučování, výuka na interaktivních tabulích)
* pohybovou a sportovní výchovu (účast v soutěžích, atletický klub, zájmová tělesná výchova)
* estetickou a dramatickou výchovu

Dále nabízíme:

* v 1. třídách zkušené elementaristky
* velký výběr zájmových kroužků (keramika, recitační a turistický kroužek, výtvarný ateliér, hra na flétnu, pohybové hry, míčové hry, aerobic)
* aktivity pro umělecky založené děti (dramatická výchova, keramické dílny)
* celoroční soutěže (vědomostní, výtvarné, pěvecké, sportovní)
* široký výběr volitelných a nepovinných předmětů
* velké procento úspěšnosti při přijímacích zkouškách na gymnázia (i víceletá)
* mimoškolní aktivity (návštěvy galerií, divadel, koncertů)
* školy v přírodě a lyžařské kurzy
* zájezdy do zahraničí a prázdninové pobyty
* přátelské prostředí se zkušenými pedagogy

ZŠ Donovalská

 

Školní vzdělávací program Mosty k vědění.

 

Zřizovatel: MČ Praha 11
Adresa: Donovalská 1684, Praha 4, PSČ: 149 00
Telefon: 272 934 191
Datová schránka: 8dvyeke
Ředitel: Mgr. Tomáš Marek
V působnosti útvaru: Odbor školství a kultury ÚMČ Praha 11
Internetová adresa: www.donovalskazs.cz
WEB
ZŠ Donovalská

ZŠ Ke Kateřinkám

Školní vzdělávací program Tvořivá škola Kateřinka.

 

Zřizovatel: MČ Praha 11
Adresa: Ke Kateřinkám 1400, Praha 4, PSČ: 149 00
Telefon: 226 809 711, 222 365 538
Datová schránka: jf5vvdu
 
 
 
 
Ředitel: Mgr. Jiří Šimon
V působnosti útvaru: Odbor školství a kultury ÚMČ Praha 11
Internetová adresa: www.zskaterinky.cz
WEB
ZŠ Ke Kateřinkám

ZŠ Květňák

Otevřená základní škola.

Zřizovatel: MČ Praha 11
Adresa: Květnového vítězství 1554 (Květňák I), PSČ: 149 00
Schulhoffova 844 (Květňák II), PSČ: 149 00
Telefon: 267 227 511, 267 227 500
Datová schránka: tm5ux9f
Ředitelka: Mgr. Pavel Kopečný
V působnosti útvaru: Odbor školství a kultury ÚMČ Praha 11
Internetová adresa: www.kvetnak.cz
WEB
 

ZŠ a MŠ Chodov 

Školní vzdělávací program Rozum a cit.

Zřizovatel: MČ Praha 11
Adresa: Květnového vítězství 57, Praha 4, PSČ: 149 00
Telefon: 222 365 075, 272 926 549
Datová schránka: g3yxfw2
Ředitel: RNDr. Jan Hovorka
V působnosti útvaru: Odbor školství a kultury ÚMČ Praha 11
Internetová adresa: www.zskv.cz
WEB

ZŠ Mendelova

Škola úspěšného života.

Zřizovatel: MČ Praha 11
Adresa: Mendelova 550, Praha 4, PSČ: 149 00
Telefon: 272 088 211
Datová schránka: 4pu22fh
Ředitelka: PhDr. Mgr. Martina Thumsová
V působnosti útvaru: Odbor školství a kultury ÚMČ Praha 11
Internetová adresa: www.zsmendelova.cz
WEB
ZŠ Mendelova

Zaměřujeme se na:

vytváření přátelského a bezpečného prostředí. Děti se rozvíjejí podle svého zájmu ve školních projektech. Hodnotíme žáky formativně. Výuka anglického jazyka je zařazena od 1. ročníku. Na 1. stupni mají žáci též výuku některých předmětů v angličtině. Poskytujeme vyšší dotace hodin v matematice (s využitím prvků metodiky Hejného) a informatice. Škola organizuje mnoho kulturních, sociálních i sportovních programů a pořádá komunitní setkání s rodiči. Realizuje program Rodiče učí.

Dále nabízíme:
inspirující prostředí školy, kvalitní vybavení učeben, výuku v přírodě, školní družinu od 6:30 do 18:00 hodin, rozvoj žáka prostřednictvím širokého spektra kroužků, plavecké a lyžařské kurzy, školy v přírodě

Nakoukněte do školy:

 
 

ZŠ Mikulova

Škola, která žije.

 

Zřizovatel: MČ Praha 11
Adresa: Mikulova 1594, Praha 4, PSČ: 149 00
Telefon: 226 805 711
Datová schránka: xnbveqm
Ředitelka: Mgr. Michaela Pacherová
V působnosti útvaru: Odbor školství a kultury ÚMČ Praha 11
Internetová adresa: www.zsmikulova.cz
WEB
ZŠ Mikulova

školní vzdělávací program VIP – výchova, inspirace, porozumění

ZŠ Pošepného náměstí

Školní vzdělávací program Škola pro 3. tisíciletí.

Zřizovatel: MČ Praha 11
Adresa: Pošepného nám. 2022, Praha 4, PSČ: 148 00
Telefon: 272 926 315, 272 926 701
Datová schránka: 5uswqxq
Ředitelka: Mgr. Bc. Dagmar Havlíčková
V působnosti útvaru: Odbor školství a kultury ÚMČ Praha 11
Internetová adresa: www.zsposepneho.cz
WEB
ZŠ Pošepného nám

ZŠ Klíček, o.p.s.

Zřizovatel: obecně prospěšná společnost
Adresa: Donovalská 1863, Praha 4, 14900
Telefon: 272 932 631
Ředitel: Mgr. David Havelka
Internetová adresa: www.klicek.cz

Typ školy: Soukromá

WEB

ZŠ a SŠ Kupeckého

Zřizovatel: hl.m.Praha
Adresa: Kupeckého 576, Praha 4, 14900
Telefon: 272 950 889, 736 155 338
Ředitel: PhDr. Karel Kaprálek
Internetová adresa: www.modraskola.cz
WEB

ZŠ a SŠ Waldorfská

Zřizovatel: hl.m.Praha
Adresa: Křejpského 1501, Praha 4, 149 00
Telefon: 272 930 617, 272 915 619
Ředitelka: Mgr. Magdaléna Vančatová Spáčilová
Internetová adresa: http://waldorfska.cz

WEB

ZUŠ Jižní Město

Zřizovatel: hl.m.Praha
Adresa: Křtinská 573, Praha 4, 149 00
Telefon: 267 900 131, 267 900 133, 267 900 135
Ředitel: Mgr. František Hlucháň
Internetová adresa: http://waldorfska.cz
WEB

ZŠ EDUCAnet

Adresa: Roztylská 1860/1, Praha 4, 148 00
Telefon: 774 073 339
Ředitelka: Mgr. Veronika Mallatová Bartošová, MBA
Internetová adresa: www.zs.educanet.cz
Typ školy: soukromá
WEB

ZŠ Vitae, s.r.o.

Adresa: Chomutovická 1443/4,  Praha 4, PSČ: 149 00
Telefon: 608 948 311
Ředitelka: Mgr. Iveta Jonášová
Internetová adresa: www.skolavitae.cz
Typ školy: soukromá
WEB

ScioŠkola – základní škola, s.r.o.

Adresa: Pošepného nám. 2022, Praha 4, 148 00
Telefon: 608 012 117, 222 200 000
Ředitel: Jiří Hokeš
Internetová adresa: https://praha11.scioskola.cz/
Typ školy: soukromá
WEB