Městská část Praha 11 zřizuje celkem 15 mateřských škol a 9 základních škol, z nichž jedna má další mateřskou školu jako odloučené pracoviště. 

Každá ze škol má svá specifická zaměření, mnoho školních a mimoškolních aktivit. Vyhláškou hlavního města Prahy jsou stanoveny spádové obvody jednotlivých škol (najdete na našich webových stránkách). Ředitel spádové školy je povinen přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu.