Od září 2021 nabízíme volná místa pro učitele na 2. stupni na celý úvazek:

– český jazyk a dějepis,
– matematika a fyzika,
– přírodopis a výchova ke zdraví,
– zeměpis.

Nabízíme odpovídající platové ohodnocení, přátelský kolektiv, benefity.
Zájemci kontaktujte paní zástupkyni Mgr. Janu Svobodovou, svobodova@zskaterinky.cz, tel. 226 809 704