Pro nový projekt Místní akční plán vzdělávání III pro Prahu 11 hledáme spolupracovníka na pozici: Metodik projektu (Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0019935)

Požadované dovednosti:

 Zkušenosti z metodického řízení projektů financovaných EU

Orientace v oblasti národních strategických dokumentů metodického rámce místních akčních plánů

Aplikovaná znalost základních principů metodiky akčního plánování

Facilitační dovednosti pro práci v malých pracovních skupinách – prezenčně i v online prostředí

Zkušenosti se správou projektů v ISKP+

Digitální gramotnost (ovládání nástrojů pro vedení videokonferencí, vzdálené spolupráce)

 

Očekáváme:

Otevřenost týmové spolupráci a sdílení znalostí a zkušeností

Schopnost rychle reagovat na vzniklou situaci

Zodpovědný přístup k plnění samostatných úkolů

 

Nabízíme:

Částečný pracovní úvazek (forma DPČ, 60 h měsíčně, sazba: 250 Kč/h) na dobu určitou 24 měsíců

Pružnou pracovní dobu

Navázání spolupráce k 1. 12. 2021

 

Požadavky pro účast na přijímacím řízení:

Motivační dopis

Životopis

Podklady k výběrovému řízení označte předmětem MAP III a zasílejte je nejpozději do 31. 10. 2021 na e-mail: millarovak@praha11.cz nebo na adresu: MČ Praha 11, OŠK, Kristýna Millarová, Vidimova 1324, 1325, 149 00 Praha 4