Rada městské části Praha 6 vyhlašuje

v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky
Mateřské školy Juárezova
se sídlem Českomalínská 1037/24, 160 00 Praha 6 – Bubeneč
s předpokládaným jmenováním od 1. srpna 2021.

VÍCE V PDF: vyhlaseni_konkurzu_ms_juarezova_2021_rmc