Pro příjem žádostí v ZŠ zřizovaných MČ Praha 11 je určen termín 7. a 8. dubna 2021. Pokud v tomto období budete mít nařízenou karanténu či izolaci, stejně tak nelze vyloučit např. omezený provoz vaší ZŠ, lze pro příjem žádostí využít termín od 1. do 30. dubna 2021.

Zápisy k povinné školní docházce proběhnou dle doporučení MŠMT v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Uskuteční se od 1. dubna 2021 do 30. dubna 2021 a organizace bude přizpůsobena tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých, respektovány individuální možnosti a omezení jednotlivých účastníků a zároveň splněny všechny zákonné povinnosti.

Letos spouštíme ve spolupráci s hl. městem Praha pilotní projekt elektronického systému zápisů do základních škol.

Generování žádostí o přijetí na adrese: https://zapisdozs-praha11.praha.eu/
POZOR! Aplikace bude otevřena až 24. března 2021!

Hlavní úlohou tohoto systému je zajistit transparentnost zápisů do základních škol zřizovaných městem a zjednodušit jeho průběh. Vedle tohoto poslání systém umožňuje snížit administrativní složitost zápisů a poskytuje zpětnou vazbu pro město i veřejnost.

  • Jak vygenerovat žádost o přijetí?
  • Jak odevzdat vyplněnou žádost do zvolené základní školy?
  • Jak probíhá přijímací řízení?
  • Jaká jsou kritéria pro stanovení přijetí dětí?

Podrobnější informace najdete zde.