Ve čtvrtek 2. listopadu na radnici přišli žáci osmých ročníků ze ZŠ Květnového vítězství 1554. Diskutovalo se o fungování úřadu městské části, holky a kluky zajímala témata z oblasti sportu, životního prostředí, ale také bezpečnosti. Řeč přišla i na studijní záležitosti. Osmáky přivítala starostka Šárka Zdeňková a radní pro školství Michal Veselský.
„Výchova k aktivnímu občanství patří mezi naše priority. I proto jsme rádi navázali na tradici setkávání se s žáky našich škol,“ uvedl radní pro školství Michal Veselský (Zelení/PRAHA 11 SOBĚ).