Žákovský parlament na ZŠ Mikulova má své pevné místo řadu let. Ředitelka školy Michaela Pacherová se věnuje podpoře žákovského parlamentu systematicky a zapojila se také do našeho projektu Rozvoj demokratické kultury na školách Prahy 11. Po prvním cyklu evaluace demokratických procesů, který proběhl v minulém školním roce a na základě výstupů ve formě interní evaluační zprávy, definovala tato škola své akční cíle. Ty bude dále rozvíjet ve spolupráci s našimi průvodci. Své nápady parlamentáři propracovali do školního projektu, jehož realizaci finančně podpoříme. Pozornost chce Mikulka zaměřit také na rozšiřování povědomí o funkci žákovského parlamentu. Podporu této myšlenky si vyzkoušel akční tým žákovské ho parlamentu během letošní „předvolební kampaně“. Cílem bylo zapojit do voleb co největší počet žáků napříč ročníky.

Hlas, který je slyšet

Na blížící se volby upozorňovala žáky kampaň Kopej za školu. Na nástěnkách tříd a ve společných prostorách byly rozmístěny poutavé plakáty.

Volbám se věnoval také pedagogický sbor v průběhu přípravného týdne, tedy v posledním srpnovém týdnu. Třídní učitelé byli proškoleni, jak připravit volby do žákovského parlamentu, jak volby pojmout a jak podpořit fungování žákovského parlamentu. Volby proběhly během třídnických hodin v září tak, jak si přáli sami žáci. „Kromě prvních tříd máme zapojené všechny třídy 1. a 2. stupně. Rozhodli jsme se, že nebudeme našim žákům určovat, jak mají volit. A tak volby proběhly v každé třídě jinak. V některých třídách se přihlásili kandidáti a rovnou se nominovali. Spolužákům představili tito kandidáti svůj program, a pokud získali podporu a program se líbil, spustilo se hlasování. V jiných třídách nechyběla improvizovaná urna a anonymní hlasování. Jsem ráda, že ze všech zapojených tříd vzešla dvojice parlamentářů a že pro tento školní rok máme funkční žákovský parlament, který se bude starat o zlepšení klimatu v naší škole,“ vysvětluje Michaela Pacherová.

Díky vstřícnému přístupu paní ředitelky se podařilo získat na stranu rozvoje demokratických kompetencí nejen pedagogický sbor, ale především žáky. Děti z Mikulky jsou nadšené, že se přímo podílejí na demokratických procesech ve své škole a že mohou s podporou vedení realizovat vlastní projekty. „Na pravidelných setkáních, kterých se účastním, přicházejí žáci s nápady, jak zlepšit život v naší škole. Vedu akční tým žákovského parlamentu s kolegyní Petrou Kozlíkovou a jsem moc ráda, že mě žáci poznají v jiném světle než v pozici ředitelky. Nejsem pro ně strašák, ale jsem parťák,“ uzavírá se smíchem Michaela Pacherová.

Mikulka je jednou ze škol na Jedenáctce, kde funguje vysoká míra motivace žáků k participaci na životě školy. Příště se podíváme do jiné zapojené základní školy a přiblížíme si další konkrétní aktivity z oblasti rozvoje demokratických procesů. Všichni věříme, že posilování demokratických kompetencí je v našem školství smysluplná a že má dopad na velký počet dětí.

Jak popisuje fungování žákovského parlamentu interní průvodkyně Marie Mašková?

Ve škole máme 50 parlamentářů, v akční skupině 15 žáků. Parlament se schází cca jednou do měsíce nebo podle potřeby, akční skupina jednou týdně. V rámci setkání akční skupiny pracují parlamentáři na návrzích realizace projektů: u nás například chceme udělat rozcestníky pro lepší orientaci ve škole, školní mikiny a program na výjezd parlamentářů. Na výjezd se velmi těšíme a doufáme, že nakonec dojde k realizaci. Na schůzkách velkého parlamentu dotahujeme projekty a do plánování a realizace se snažíme zapojit další žáky. Na setkání této velké skupiny se také řeší podněty a nápady, se kterými přijdou parlamentáři ze tříd.

Zaujala vás tematika žákovských parlamentů? Více se můžete dočíst například na stránkách Centra demokratického učení.