Vážení rodiče, vzhledem k opětovnému otevření mateřských škol a prvního stupně škol základních, s nímž je spojeno povinné testování dětí na přítomnost viru COVID-19, si Vás dovolujeme informovat o dalším postupu.

Byl sestaven časový harmonogram letního provozu tak, aby měli rodiče možnost, v případě potřeby, umístit své dítě i mimo svoji kmenovou mateřskou školu (viz tabulka). Provoz nebude zajištěn v posledním, tzv. přípravném, týdnu s ohledem k přípravám mateřských škol a jejich pedagogů na nový školní rok.

Úplné a podrobné informace o přijímání dětí a provozu mateřských škol v letních měsících jsou od 1. 2. 2021 zveřejněny na webových stránkách jednotlivých škol, nicméně si připomeňme některé důležité body:

  • V měsíci květnu 2021 bude zveřejněn přehled konkrétních pracovišť s prázdninovým provozem, termíny a postup zápisů v jednotlivých mateřských školách, výše školného a stravného za celý den,
  • přehled mateřských škol zřizovaných MČ Praha 11 naleznete zde,
  • k prázdninovému provozu budou přijímány pouze děti, které v průběhu školního roku navštěvují některou ze škol MČ Praha 11. V případě velkého zájmu není přijetí automatické a může nastat situace, že dítě nebude možno přijmout pro velký počet zájemců,
  • každá škola zveřejní počet volný míst pro děti z jiných než kmenových škol, přičemž děti kmenové školy mají při přijímání přednost,
  • pro přihlášení využijte jednotnou přihlášku, kterou najdete na webových stránkách jednotlivých MŠ,
  • výše platby je vázána na danou mateřskou školu a může se v jednotlivých školách lišit,
  • platbu je nutno uhradit předem v plné výši a není vratná. Platbu nehradí děti, které byly v tomto školním roce vedeny jako předškoláci nebo měly odloženou školní docházku,
  • doporučujeme sledovat webové stránky mateřských škol a web MČ Praha pro případ aktuálních úprav podmínek v důsledku vládních opatření souvisejících s nákazou COVID.
  • pro dítě není vhodné se účastnit celého prázdninového provozu, proto rodičům doporučujeme pečlivé zvážení při přihlašování,
  • průběh prázdninového provozu 2021 po jeho ukončení vyhodnotíme a navrhneme optimalizaci pro maximální možnou spokojenost rodin, žijících na území MČ Praha 11.
 Prázdninový provoz 2021