Ministr školství Petr Gazdík rozeslal do datových schránek škol dopis, ve kterém ředitelky a ředitele informoval o vytvoření speciálního portálu MŠMT k problematice Ukrajiny.

Školy, ale i veřejnost, na něm najdou veškeré potřebné informace, včetně metodik a kontaktů.

Součástí ministrova dopisu pro školy byly také dva materiály:

Vzdělávání ukrajinských dětí v ČRzaměřuje se na konkrétní postupy při začleňování dětí a žáků do kolektivu a pravidla pro jejich zařazování do škol. Materiál obsahuje také užitečné odkazy ke zvládání jazykových bariér a ke vzdělávání žáků cizinců a důležité kontakty.

Příručka pro školy v době katastrofické události kterou připravil Národní ústav duševního zdraví a vznikl jako zdroj informací pro pedagogy základních a středních škol. Nabízí aktivity, které je možné s žáky podnikat, a materiály, které napomohou otevírat citlivá témata ve školním kolektivu. „Věříme, že pro školy bude tento materiál přínosný při předcházení konfliktů v třídních kolektivech a v péči o duševní zdraví žáků,“ napsal Petr Gazdík.

Součástí webu https://www.edu.cz/ukrajina/ je sekce FAQ, kde školy naleznou otázky a odpovědi na konkrétní případy. Spuštěny byly také telefonické a e-mailové linky, na které se mohou školy k problematice ukrajinského konfliktu a jeho dopadů obracet.