Díky skvělé spolupráci na projektu Mezigeneračně s obecně prospěšnou společností Mezi námi (www.mezi-nami.cz) si děti z MŠ Madolinka zaslouží ocenění.

Přestože byl poslední rok poznamenaný pandemickou situací, děti neustaly ve spolupráci s Domovem pro seniory Šalounova. Pro seniory natáčely videa a udržovaly kontakt alespoň na dálku.

Ve školce převzaly dne 26. 5. 2021 děti ze třídy Sluníčka společně s učitelkami a paní ředitelkou oprávnění k užívání značky Mezigeneračně.

Posláním projektu Mezigeneračně je stmelovat generace, především tu nejmladší s tou nejstarší. Cílem je, aby k sobě obě tyto generace našly cestu a aby děti věděly, že stáří je přirozenou součástí života.

Při příležitosti předání ocenění vyrobily děti našim seniorům papírové dekorace a s radostí zazpívaly alespoň před vstupem do budovy DPS několik písniček. Bezpečnostní pravidla byla dodržena a radost na obou stranách obrovská.

Jen tak dál, milé děti!