S účinností ode dne 18. února 2022 od 23:59 hod. se ruší mimořádné opatření ze dne 26. ledna 2022, č.j. MZDR 1515/2022-2/MIN/KAN (screeningové testování ve školách).

Předmětné plošné testování bylo zavedeno v době masivního šíření varianty omikron viru SARS-CoV-2 a v době vrcholící vlny této varianty s cílem identifikovat osoby nakažené, popř. podezřelé z nákazy, a tak zpomalit rychlost šíření nákazy v prostředí škol a školských zařízení nebo v rámci zaměstnání/firmy/podniku a zabránit tak výraznému negativnímu dopadu na chod škol a jednotlivých zaměstnavatelů v případě nekontrolovaného šíření nákazy, ke kterému by v případě netestování mohlo dojít.

V okamžiku zlepšování epidemické situace, kdy je předpoklad jeho trvání, a při stabilizované situaci zdravotního systému v souvislosti s poskytováním péče o pacienty se závažným průběhem onemocnění covid19 není nadále nutné pokračovat v plošném preventivním
testování tak významné části populace.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které ruší screeningové testování ve školách a testování zaměstnanců najdete zde.