V návaznosti na vládou přijatá krizová opatření o omezení pohybu obyvatel v rámci okresů a uzavření provozu školských zařízení nařídil primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib veřejným zřizovatelům škol a školských zařízení poskytovat součinnost při zajišťování péče o děti ve věku od 2 do 10 let rodičů pracujících ve vybraných profesích na území hlavního města.
Dětem ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou pracovníky vybraných profesí nezbytných pro chod státu, například jsou pracovníky integrovaného záchranného systému, může být poskytována péče v určených školách a školských zařízeních.
Jako primární škola poskytující služby péče o děti pracovníků IZS je na Praze 11 určena ZŠ a MŠ Chodov. V záloze je ZŠ Květnového vítězství 1554, ZŠ K Milíčovu a MŠ Janouchova – detašované pracoviště na ZŠ K Milíčovu.
Umisťování dětí do určené školy je plně v gesci Magistrátu hlavního města Prahy skrze zaměstnavatele dotčených rodičů.
Informace o nezbytné péči o děti za nouzového stavu pro zaměstnavatele zajišťující kritickou infrastrukturu najdete zde.