V rámci MAP II finalizujeme poslední návrh akčního plánu. Jeho návrh je k dispozici zde.
Pokud byste k němu měli nějaké připomínky, můžete je odeslat nejpozději do 22. 11. 2021 12.00 hodin prostřednictvím tohoto připomínkového formuláře.

Dalším zásadním dokumentem, jehož znění se momentálně aktualizuje, je návrh Strategického rámce MAP pro území správního obvodu Městské části Praha 11. K jeho předchozí verzi neměly pracovní skupiny ani realizační tým MAP II žádné připomínky. Platné znění je zde.

Své připomínky ale nám můžete sdělit i Vy, a to nejpozději do 22. 11. 2021 do 12.00.

Připomínkový list ke Strategickému rámci je zde.

Za všechny podněty k Akčnímu plánu i Strategickému rámci předem děkujeme.