Školní rok se pomalu blíží ke konci. V jeho průběhu pokračoval na zapojených školách projekt Rozvoj demokratické kultury. Pojďme se ohlédnout za důležitými momenty.

Došlo k prodloužení projektu o jeden rok. Řídící orgán, v případě našeho projektu je to Magistrát hlavního města Prahy, vyhověl naší žádosti a rozhodl o prodloužení projektu do 30. 6. 2023.

Uskutečnilo se několik důležitých setkání. Realizační tým se setkal s řediteli zapojených škol a diskutoval o možnostech realizace klíčových aktivit. Probíhala také pravidelná setkání realizačního týmu a na koordinačních schůzkách probírali agendu také interní a externí průvodci ze všech zapojených škol.

  • 24. 5. se setkali členové školních parlamentů se zástupci městské části na půdě úřadu. Za naši městskou část se zúčastnil starosta Jiří Dohnal, radní pro sport, kulturu a volný čas Jan Stárek a zastupitelka Blanka Janečková. Cílem bylo seznámit žáky s chodem úřadu a představit městskou část v roli zřizovatele.
  • 24. 5. – 26. 5. probíhal kurz pro koordinátory žákovských parlamentů.