Nový akční plán na období září 2021 až leden 2023

V současnosti společně s pracovními skupinami MAP II připravujeme nový akční plán na období září 2021 až leden 2023. Své náměty do něj může zasílat také veřejnost, a to prostřednictvím online formuláře, který najdete zde.

Termín pro odevzdání návrhů ze strany veřejnosti je do 10. 9. 2021. Za všechny předem děkujeme.
Realizační tým MAP II.