Dne 21. 6. 2021 proběhlo v KC Zahrada slavnostní ocenění pracovníků ve školství na Praze 11. Slavnostního předávání se ujala Mgr. Zuzana Ujhelyiová, radní pro školství Prahy 11 a Mgr. Martin Platz, vedoucí Odboru školství a kultury Prahy 11.

Oceňováním pracovníků ve školství vyjadřuje městská část svůj zájem o gesci školství a podporuje motivaci pedagogických i nepedagogických pracovníků.

Kandidáty na ocenění navrhli sami ředitelé škol. Z celkového počtu 24 škol zaslalo nominace k ocenění 9 ZŠ a 11 MŠ.

Ocenění pedagogové obdrželi pamětní list s titulem Pedagog Prahy 11, reprezentační předměty městské části a dárkovou kartu OC Chodov.

Provozní zaměstnanci obdrželi děkovný dopis starosty MČ Praha 11, reprezentační předměty městské části a dárkovou kartu OC Chodov.

Oceněný pracovník školství při odchodu do důchodu obdržel pamětní list starosty MČ, reprezentační předměty městské části a dárkovou kartu OC Chodov.