PS spolupráce

Home > Pracovní skupiny > PS spolupráce

PS Spolupráce

Vedoucí PS: Petr Chaluš

Členové: Petra Paulusová, Ivana Hovorková

Akce uskutečněné: 20.3. a 16.5. setkání PS otevřené účasti veřejnosti

Akce v přípravě: Seminář Bezpečnost dětí na internetu a prevence kyberšikany dne 5.6. a setkání PS otevřené veřejnosti dne 19.6. 

Pracovní skupina pro posilování spolupráce má za cíl propojování a zintenzivňování spolupráce mezi rodiči, školami, školkami, volnočasovými organizacemi, veřejností a správními orgány tak, aby došlo k přenosu nápadů, námětů a příkladů dobré praxe.