PS rovné příležitosti

Home > Pracovní skupiny >  PS rovné příležitosti

 PS rovné příležitosti

Vedoucí PS: Kateřina Zítková, ZŠ Campanus

Členové: Mgr. Michaela Lipertová, ZŠ Mikulova, Mgr. Jana Benešová (ZŠ Mendelova), Mgr.Renáta Klíčová (MŠ Sulanského)

Spolupráce s experty: Mgr. Zuzana Bachurová, Mgr. Lenka Novotná, PhDr. Milada Votavová, Mgr. Magdaléna Vančatová Spáčilová, Mgr. Markéta Plachá, Mgr. Petra Zelená, Mgr. Petra Petrlíková, M. Vaňková, Tomáš Blumenthal

Akce uskutečněné: 

30.1. úvodní setkání všech PS, 13. 3. setkání PS, 18.4. setkání PS

Akce v přípravě: 

Tato PS  je rovnoměrně složena ze zástupců zřizovatelů, ředitelů škol, pedagogických pracovníků, pracovníků s dětmi a mládeží, pracovníků poradenských zařízení, dalších odborníků a rodičů. PS navrhuje a plánuje aktivity, zaměřené na nastavení rovných příležitostí a snížení selektivnosti uvnitř škol nebo v území. V rámci pracovní skupiny se setkávají zástupci i dalších institucí a organizací ze systému vzdělávacího, sociálního a zdravotního.