PS polytechnické vzdělávání, podnikavost a kreativita 

Home > Pracovní skupiny > PS polytechnické vzdělávání, podnikavost a kreativita 
polytechnicke

PS polytechnické vzdělávání, podnikavost a kreativita 

Vedoucí PS: Ing. Renáta Charvátová (ZŠ Mendelova)

Členové: Bc. Radka Řeháčková (ZŠ Campanus), Ing. Jaromír Šátava (ZŠ Květňák) 

Spolupráce s experty: RNDr. Mgr. Adéla Marschallová Rumlerová, MBA, Jaroslav Tuček, Michael Květoň, Věra Stehlíková

Akce uskutečněné: 30.1. úvodní setkání všech PS, 6.2.  setkání PS, 13.3. setkání PS, 17.4. setkání PS

Akce v přípravě:  Semináře zábavné pokusy pro pedagogy 1. a 2. st. ZŠ dne 12.6. 

Pracovní skupina pro podporu polytechnického vzdělávání, podnikavosti a kreativity u dětí se snaží propojit všechny zainteresované aktéry, odborníky, veřejnost i rodiče a sdílet napříč obory příklady a zajímavé nápady, jak začlenit tyto dovednosti do výuky a vzdělávání dětí.