PS občanské a sociální kompetence a kultura 

Home > Pracovní skupiny > PS občanské a sociální kompetence a kultura 

PS občanské a sociální kompetence a kultura 

Vedoucí PS: Mgr. Veronika Mallatová Bartošová, (ZŠ EDUCANET)

Členové: Mgr. Hana Lisecová Zimová (MŠ Mírového hnutí), Mgr. Veronika Dočekalová (ZŠ Pošepného)

Spolupráce s experty: Mgr. et  Bc. Klára Vožechová, Kristýna Svatá, Kateřina Novotná, 

Mgr. Jitka Cirklová, M.A., PhD. 

Akce uskutečněné: 30.1. úvodní setkání všech PS, 12. 3. setkání PS s účastí veřejnosti, 14.5. setkání PS s účastí veřejnosti

Akce v přípravě: setkání s rodiči předškoláků – 18.6. v 17.30, dále pak Burza škol – listopad 2019, děti s odlišným mateřských jazykem – workshop 15.10.2019, vytvoření bezpečného prostředí pro ředitele škol a zástupce

Pracovní skupina pro posilování občanských a sociálních kompetencí a kulturního povědomí u dětí a žáků se snaží o integraci osvědčených postupů a metod ve vzdělávání, které vedou ke zvyšování jejich kompetencí v této oblasti, dále o navazování kontaktů a sdílení dobrých zkušeností napříč všemi oblastmi vzdělávání.