PS matematická gramotnost

Home > Pracovní skupiny > PS matematická gramotnost

PS matematická gramotnost

 Vedoucí PS: Mgr. Monika Majerová II. st. M (ZŠ Campanus)

Členové: Mgr. Miriam Hejzlarová (I. st. ZŠ Mendelova), Jan Chudík

Spolupráce s experty: Šárka Vostárková, Jiří Hokeš

Akce uskutečněné: 

30.1. úvodní setkání všech PS, 20.2. setkání PS, 24.3. setkání PS, 22. 5. setkání PS

Akce v přípravě: setkání PS (10. 6.), nesoutěžní akce pro žáky 1. stupně škol z Prahy 11 (říjen 2019), sdílení dobré praxe s učiteli M ze škol z Prahy 11 (listopad 2019)

Pracovní skupina pro matematickou gramotnost se zabývá sdílením a výměnou zkušeností a znalostí napříč školami o metodách, pomůckách a postupech, které se ukázaly jako vhodné a úspěšné v podpoře a rozvíjení matematické gramotnosti u dětí. Jedním z témat je také dialog mezi učiteli tzv. Hejného metody a učiteli klasické metody. PS také navázala spolupráci s místními experty na dané téma.