PS digitální vzdělávání 

Home > Pracovní skupiny > PS digitální vzdělávání 

PS digitální vzdělávání 

Vedoucí PS: Mgr. Jiří Šimon (ZŠ Ke Kateřinkám)

Členové: Ing. Bc. Jaroslav Solfronk (ZŠ Educanet), Simona Ptáčková (ZŠ Květňák)

Spolupráce s experty: Mgr. Tomáš Bartáček, Ing. Pavel Husa, Ing. Zdeněk Pejcel, Ing. Petr Plodík, Ing. Bc. Jiří Rezler, Michael Souček, Ing. Jan Suchý, Jiří Ševčík, Mgr. Jiří Vančura, Mgr. Jan Chudík, Mgr. Petr Menzel

Akce uskutečněné: 30.1. úvodní setkání všech PS, měsíční setkávání PS 19.2., 27.3., 24.4., 21.5.

Akce v přípravě: 12.6. workshop s Ozoboty na K2.

Skupina pro podporu digitálního vzdělávání ve výuce má za cíl propagovat moderní a již osvědčené metody a způsoby začleňování digitálních prostředků do vzdělávání dětí na všech úrovních, sdílení dobrých příkladů a praxí a propojování jednotlivých aktérů s experty, veřejností a rodiči.