PS čtenářská gramotnost

Home > Pracovní skupiny > PS čtenářská gramotnost

PS čtenářská gramotnost

Garant PS: Mgr. Tomáš Marek (ZŠ Donovalská)

Členové: Mgr. Karla Benediktová (MŠ Markušova), Mgr. Eliška Blahovcová (ZŠ Květnového vítězství)

Spolupráce s experty: Mgr. Zdeňka Manochová, Eva Bělinová, Daniela Jelínková 

Akce uskutečněné: 

30.1. úvodní setkání všech PS, 26.2. setkání PS, 14.3. setkání PS

Akce v přípravě: Anketa ve školách k problematice čtení na ZŠ a MŠ

Pracovní skupina pro podporu čtenářské gramotnosti se soustředí hlavně na spolupráci napříč školami. Dále na výměnu zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které se ukázaly jako vhodné a úspěšné a které povedou k dalšímu rozvoji čtenářské gramotnosti. PS také spolupracuje s místními experty na dané téma a podílí se na začleňování digitální gramotnosti a využívání ICT ve výuce.