PS cizí jazyk

Home > Pracovní skupiny > PS cizí jazyk

PS cizí jazyk

Vedoucí PS: Mgr. Barbora Svozilová (ZŠ Campanus)

Členové: PhDr. Bartošová Kateřina (ZŠ Květňák), Ing. Marie Kárníková (ZŠ Pošepného)

Spolupráce s experty: Mgr. Tereza Lálová; Bc. Žaneta Krásová

Akce uskutečněné: 30.1. úvodní setkání všech PS 

Akce v přípravě: Aktivity ve výuce cizích jazyků na I. stupni ZŠ – vzdělávací akce – předpokládaný termín říjen 2019, Aktivity ve výuce cizích jazyků na II. stupni ZŠ – vzdělávací akce – předpokládaný termín březen 2020

Pracovní skupina se orientuje na informování a zavádění  vyzkoušených metod výuky cizích jazyků stejně tak jako na testování nových slibných postupů a metodik pro výuku cizích jazyků od nejmladších dětí až po děti starší.