Základní škola, Praha 4, Mendelova 550

Home > Zařízení > Základní škola, Praha 4, Mendelova 550

Základní škola, Praha 4, Mendelova 550

Název školy: Základní škola, Praha 4, Mendelova 550
Adresa: Mendelova 550, Praha, 14900
IČ: 61388530
DIČ: CZ61388530
Webové stránky: http://www.zsmendelova.cz
Email: skola@zsmendelova.cz
Telefon: 272 088 211, 602 270 472
Ředitel/ka: Martina Thumsová
Email: thumsovam@zsmendelova.cz
Zástupce ředitele: Mgr. Jana Benešová benesovaj@zsmendelova.cz
Zástupce ředitele: Mgr. Lenka Hůrková hurkoval@zsmendelova.cz
Typ školy: Státní
Zřizovatel: MČ Praha 11
Počet žáků: 710
Zaměření školy: anglický jazyk od 1. třídy, více hodin matematiky, informatiky, tělesné výchovy, rozmanitost nabídky (programy pro děti s nadáním, s odlišným mateřským jazykem, se speciálními vzdělávacími potřebami)

„Škola úspěšného života, vize „“Společně hledáme správný směr ve vzdělávání.“““

Základní škola, Praha 4, Mendelova 550