Základní škola Campanus, Praha 4, Jírovcovo náměstí 1782

Home > Zařízení > Základní škola Campanus, Praha 4, Jírovcovo náměstí 1782

Základní škola Campanus, Praha 4, Jírovcovo náměstí 1782

Název školy: Základní škola Campanus, Praha 4, Jírovcovo náměstí 1782
Adresa: Jírovcovo náměstí 1782, Praha, 14800
IČ: 48132306
DIČ: CZ48132306
Webové stránky: http://www.campanus.cz
Email: central@campanus.cz
Telefon: 222 366 517, 518
Ředitel/ka: Mgr. Lenka Derková, MBA
Email: lenka.derkova@campanus.cz
Zástupce ředitele: Mgr. Barbora Svozilová barbora.svozilova@campanus.cz
Zástupce ředitele: Mgr. Kateřina Zítková katerina.zitkova@campanus.cz
Zástupce ředitele: Bc. Radka Řeháčková
Typ školy: státní
Zřizovatel: MČ Praha 11
Počet žáků: 1025
Zaměření školy: "Školní vzdělávací program Vzdělávání, tolerance, integrace podporuje rozvoj myšlení, kreativity a zodpovědnosti za vlastní budoucnost. "

Zaměřujeme se na:
* výuku anglického jazyka již od 1. ročníku, výuka angličtiny ve spolupráci s rodilým mluvčím, tato metoda je pro děti velmi motivující, ztrácí ostych mluvit cizím jazykem před ostatními, přirozeně se jim zvětšuje slovní zásoba, odposlouchávají správnou výslovnost
* výuku druhého cizího jazyka a informatiky
* moderní vyučovací metody (projektové a skupinové vyučování, výuka na interaktivních tabulích)
* pohybovou a sportovní výchovu (účast v soutěžích, atletický klub, zájmová tělesná výchova)
* estetickou a dramatickou výchovu
Dále nabízíme:
* v 1. třídách zkušené elementaristky
* velký výběr zájmových kroužků (keramika, recitační a turistický kroužek, výtvarný ateliér, hra na flétnu, pohybové hry, míčové hry, aerobic)
* aktivity pro umělecky založené děti (dramatická výchova, keramické dílny)
* celoroční soutěže (vědomostní, výtvarné, pěvecké, sportovní)
* široký výběr volitelných a nepovinných předmětů
* velké procento úspěšnosti při přijímacích zkouškách na gymnázia (i víceletá)
* mimoškolní aktivity (návštěvy galerií, divadel, koncertů)
* školy v přírodě a lyžařské kurzy * zájezdy do zahraničí a prázdninové pobyty
* přátelské prostředí se zkušenými pedagogy

Základní škola Campanus, Praha 4, Jírovcovo náměstí 1782