Mateřská škola, Praha 4, Blatenská 2145

Home > Zařízení > Mateřská škola, Praha 4, Blatenská 2145

Mateřská škola, Praha 4, Blatenská 2145

Název školy: Mateřská škola, Praha 4, Blatenská 2145
Adresa: Blatenská 2145, Praha 4, 14800
IČ: 64936350
DIČ: CZ64936350
Email: info@ms-blatenska.cz
Telefon: 272933137
Ředitel/ka: Alena Pobudová
Email: a.pobudova@seznam.cz
Zástupce ředitele: Hana Žahourová zahourovahana@seznam.cz
Typ školy: státní
Zřizovatel: MČ Praha 11
Školné: 974
Počet žáků: 168
Zaměření školy: všeobecné s důrazem na fyzický a řečový rozvoj a logopedickou prevenci

Mateřská škola, Praha 4, Blatenská 2145