Internátní mateřská škola, detaš. pracoviště MŠ Schulhoffova

Home > Zařízení > Internátní mateřská škola, detaš. pracoviště MŠ Schulhoffova

Internátní mateřská škola, detaš. pracoviště MŠ Schulhoffova

Název školy: Internátní mateřská škola, detaš. pracoviště MŠ Schulhoffova
Adresa: Schulhoffova 844/2, Praha 4, 14900
IČ: 63108232
Webové stránky: http://www.msstachova.cz
Email: msschulhoffova@seznam.cz
Telefon: +420724701497
Ředitel/ka: Bc. Božena Havlíková
Email: info@msstachova.cz
Zástupce ředitele: Bc. Jana Balounová
Zástupce ředitele: Dita Fenclová
Typ školy: státní
Zřizovatel: MČ Praha 11
Školné: 1170,-Kč
Počet žáků: 106
Internátní mateřská škola, detaš. pracoviště MŠ Schulhoffova