O MAP II

Home > O MAP II

Místní akční plán vzdělávání II pro Prahu 11
Koncem loňského roku odstartovala další etapa místního akčního plánu pro vzdělávání (MAP II). Rádi bychom Vás touto cestou opět informovali, na čem pracujeme. V MAP II nedošlo k podstatným změnám a bude tak bude pokračovat v podobné formě, jako MAP I. Hlavní náplní  MAP II je tak opět setkávání zástupců v oblastech spojených se vzděláváním, tzv. “iniciativy zdola” v rámci jednotlivých pracovních skupin, identifikování nejdůležitějších problémů a výzev v oblastech expertizy pracovních skupin. MAP II by měl sloužit zejména jako zdroj nápadů a podnětů pro to, co, kde a jak by šlo zlepšit.

Na konci ledna proběhlo první setkání pracovních skupin MAP II a v nejbližší době nás čeká zasedání Řídícího výboru, které se uskuteční 5. 2. Můžeme se tak naplno pustit do práce. O všech plánovaných aktivitách v rámci MAP II vás budeme průběžně informovat.

Pokud už nyní máte jakékoliv podněty, nápady nebo připomínky, můžete se obracet na emailovou adresu: map2.praha11@gmail.com

Realizační tým MAP II