Shrnutí měsíce únor 2O2O

Home > Nezařazené > Shrnutí měsíce únor 2O2O

Na začátku měsíce 6.2.2020 proběhlo důležité setkání pracovních skupin na téma formativní hodnocení. Učitelé ze všech škol z Jižního města se sešli, aby si poslechli prezentaci od paní Lautkové, Štěpánové a Hůrkové. Na setkaní přednesly, jak se používá formativní hodnocení v praxi na školách. Většina škol na Praze 11 už tuto metodu používá, proto se po prezentaci odstartovala diskuse o tom, jak to vyhuvoje učitelům, žákům a vedení škol. Ohlasy byly velmi pozitivní a do budoucna se uvažuje o používání formativního hodnocení na školách v Praze 11. Dále 1O.2.2O2O PS digitálního vzdělávání pořádala soutěž, kde si žácí procvičovali práci v Excelu, Wordu a malování. V rámci soutěže bylo i nakreslení správného kódu pro ozobota. PS rovné příležitosti pořádala 11.2.2020 přednášku s názvem „Podporujeme nadané děti pro budoucnost”, na které zkušený odborník Tomáš Blumenstein přiblížil problematiku práce s nadanými dětmi. PS rovné příležitosti pořádalo 25.2.2020 setkání s názvem „Přenos dobré praxe”, které se účastnili učitelé se zájmem o matematiku, IT atd. Na setkání byly vystaveny laboratorní práce žáků a možnost provést laboratorní experimenty. 

Děkujeme PS za uspořádané akce a zveme Vás i na nadcházející akce v březnu.

Těšíme se na Vás.

Formativní hodnocení v praxi

Mohlo by se vám také líbit...